За търговци


Още един вариант ще ти предложа – “За търговци”.

Тук слагаме продуктите, сладката- вместо страница Продукти

Просто логическото разделение да бъде – “За търговци” и “За производители” – отделни предложения за отделните групи посетители.